Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

AQUA BLUE SRL cunoaste importanta datelor dumneavoastra si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera integrata si practica informatiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului www.aquabluepiscine.ro, clienti, potentiali clienti, consumatori, potentiali consumatori) in cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Va rugam sa parcurgeti aceasta Politica si sa ne adresati orice solicitare de detalii la datele de contact mentionate mai jos.

Totodata, aceasta Politica  promovata de AQUA BLUE SRL are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate in scopul accesarii website-ului, dispozitive de tip smartphone, tableta, televizor. In cazul in care nu sunteti de acord cu termenii si conditiile legate de utilizarea acestora (expuse in acest document din punct de vedere al protectiei datelor cu caracter personal dar si in termenii si conditiile generale, din punct de vedere al informatiilor confidentiale, drepturi de autor, etc.), va rugam sa nu utilizati site-ul www.aquabluepiscine.ro.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, AQUA BLUE SRL administreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, in contextul vizitarii site-ului si achizitionarii produselor comercializate de AQUA BLUE SRL.

Prin bifarea faptului ca sunteti de acord cu Termenii si conditiile / Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal sau dupa caz, prin continuarea utilizarii site-ului si serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestor Politici, sunteţi de acord cu aceasta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

1. Scopurile pentru care colectam si prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal

AQUA BLUE SRL colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri de prelucrare:

 • Administrarea, imbunatatirea si realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.aquabluepiscine.ro;
 • Activitati comerciale de vanzari, cuprinzand realizare, administrare si dezvoltare vanzari, inclusiv vanzari online pe website-ul www.aquabluepiscine.ro, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata, statistica.
 • Reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a produselor si serviciilor oferite de AQUA BLUE SRL, desfasurarea companiilor promotionale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorului.
 • Activitati de post vanzari, cuprinzand servicii de relatii cu clientii, informarea utilizatorilor / clientilor privind evaluarea produselor oferite (inclusiv evaluarea produselor pe website-ul AQUA BLUE SRL), inlocuiri de produse.
 • In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare.

2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram
Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Pentru administrarea, imbunatatirea si realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.aquabluepiscine.ro:

–       nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), telefon/fax, e-mail, sex, data si locul nasterii;

 • Pentru activitati comerciale de vanzari, cuprinzand realizare, administrare si dezvoltare vanzari, inclusiv vanzari online pe website-ul www.aquabluepiscine.roadministrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata, statistica:

–       nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), cod numeric personal, e-mail, sex, data si locul nasterii, seria si numarul cartii de identitate, date bancare, in scopul efectuarii platii, adresa de livrare

 • Pentru reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a produselor si serviciilor AQUA BLUE SRL, desfasurarea companiilor promotionale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorului.

–       nume si prenume, sexul, data si locul nasterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/resedinta),  obisnuinte/preferinte/comportament.

 • In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare: stocarea de date cu caracter personal mentionate la scopurile de mai sus, in vederea mentinerii evidentelor legate de activitatile desfasurate, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii si contractelor incheiate, indeplinirea eventualelor cerinte de arhivare, in acord cu dispozitiile legale.

Datele cu caracter personal care beneficiaza de un regim special de protectie cum ar fi codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, vor fi colectate si prelucrate in conditii limitative si in concordanta cu dispozitiile legale pentru asigurarea respectarii regulilor aplicabile in domeniul protectiei datelor cu privire la acestea.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesara pentru ca AQUA BLUE SRL sa realizeze activitatile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dumneavoastra de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea societatii noastre de a va furniza respectivele servicii, informatii, de a raspunde solicitarilor dumneavoastra sau de a realiza orice alte activitati din cele listate mai sus.

3. Cui dezvaluim datele dumneavoastra cu caracter personal

In vederea realizarii unuia sau mai multor scopuri din cele mentionate mai sus, AQUA BLUE SRL poate dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal urmatoarelor categorii de destinatari:

–       partenerilor contractuali ai lui AQUA BLUE SRL (cum este cazul companiilor cu care AQUA BLUE SRL se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre), furnizori de servicii (de marketing, curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii), inclusiv entitati care asista AQUA BLUE SRL in prelucrarea de date in calitate de imputerniciti, asiguratori, autoritati publice (Parchet, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din acelasi grup cu AQUA BLUE SRL precum si dumneavoastra ca persoana vizata in contextul exercitarii dreptului dumneavoastra de acces.

4. Transferul Datelor cu Caracter Personal in strainatate

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri din cele indicate mai sus, o parte sau toate datele dumneavoastra mentionate mai sus pot fi transferate catre tari din Uniunea Europeana si din afara Uniunii Europene/Zonei Economice Europene. Pentru lista completa a tarilor catre care se transfera datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati la detaliile de contact de mai jos.
AQUA BLUE SRL ia toate masurile necesare pentru a asigura ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt protejate in mod adecvat indiferent de locul in care sunt transferate.

Prin transmiterea datelor dumneavoastra cu caracter personal catre AQUA BLUE SRL acceptati (in masura in care un acord din partea dumneavoastra este cerut de lege), ca datele dumneavoastra cu caracter personal:
– sa fie incluse in baza de date a societatii noastre si ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre AQUA BLUE SRL, inclusiv afiliatii si colaboratorii sai pentru desfasurarea si/sau derularea activitatilor care se incadreaza in scopurile de prelucrare de mai sus; acest consimtamant include si prelucrarea datelor legate de locatia echipamentului dvs, conform celor mentionate mai sus.
– sa poata fi transferate de catre AQUA BLUE SRL atat afiliatilor sai precum si altei/altor entitati din tara sau strainatate, conform informatiilor de mai sus, pentru desfasurarea de catre acestea de activitati proprii legate de promovare si marketing si alte activitati conexe acestora.

5. Prin citirea prezentei Politici ati luat la cunostinta de faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv:

 • de a fi informati cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, conform legii;
 • de acces la datele dumneavoastra cu caracter personal;
 • de interventie asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 • de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati rectificarea, actualizarea ori stergerea datelor in conditiile  legii – in cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricand, in mod gratuit si fara justificare;
 • de a va adresa justitiei in cazul in care s-au constatat incalcari ale legislatiei in materie.

Va puteti exercita aceste drepturi trimitand un e-mail catre AQUA BLUE SRL prin accesarea formularului de contact la adresa https://www.depozitpiscine.ro/contacts/ sau ne puteti scrie la urmatoarea adresa de posta: AQUA BLUE SRL, Zalau, str. Dumbrava Nr. 13, judetul Salaj sau de e-mail contact@aquabluepiscine.ro

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa AQUA BLUE SRL, Zalau, str. Dumbrava Nr. 13, judetul Salaj sau prin transmiterea unui email la adresa: contact@aquabluepiscine.ro , va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:
– o data pe an, sa vi se confirme conform legii, faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
– sa accesati si sa interveniti asupra datelor transmise;
– sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara (cu exceptia prelucrarii de marketing direct, caz in care va puteti opune oricand in mod gratuit si fara justificare)
– sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

Puteti sa va opuneti oricand si fara justificare, prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in scop de marketing direct, prin trasmiterea catre AQUA BLUE SRL (prin accesarea formularului de contact la adresa https://www.aquabluepiscine.ro/contact sau la adresa de posta: AQUA BLUE SRL, Zalau, str. Dumbrava Nr. 13, judetul Salaj sau de e-mail contact@aquabluepiscine.ro), a unei solicitari scrise, datate si semnate in acest sens. In acest caz, solicitarea dumnevoastra va fi inaintata catre departamentul specializat al AQUA BLUE SRL care gestioneaza aceste solicitari; este posibil sa primiti un mesaj prin care se confirma ca optiunea dumneavoastra a fost notata, precum si orice alte informatii necesare, dupa caz.

De asemenea, puteti sa va opuneti oricand, din motive intemeiate si legitime, conform legii, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul prelucrarii de catre AQUA BLUE SRL, cu exceptia cazului in care exista prevederi legale contrare. In acest scop, puteti inainta o cerere scrisa, datata si semnata, la adresa de posta/ accesand formularul de contact. In acest caz, solicitarea dumneavoastra va fi inaintata catre departamentul specializat al AQUA BLUE SRL, care gestioneaza aceste solicitari si veti primi un raspuns  si orice alte informatii relevante legate de solicitarea dumneavoastra

6. Durata prelucrarii datelor va fi determinata in general de momentul exercitarii dreptului dumneavoastra la opozitie, in conditiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001. De asemenea, AQUA BLUE SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durata mai indelungata, in scop probatoriu si de arhivare.

Totodata, stocarea datelor personale pentru o perioada mai indelungata de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, imbunatatirea serviciilor, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata.

7 Alte informatii

Va rugam sa verificati la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informati in legatura cu aceasta.

La incheierea operatiunilor de prelucrare, datele inregistrate vor putea fi transferate, integral ori partial, oricarei alte persoane juridice cu respectarea legislatiei speciale in vigoare, in conditiile in care acestea vor fi folosite in scopuri similare cu cele prevazute in acest document.

Pentru inregistrarea eronata a datelor personale cauzata de softul de indexare a datelor, AQUA BLUE SRL nu isi asuma nicio responsabilitate.